Wanneer is gehoorbescherming verplicht?

Wanneer is gehoorbescherming verplicht?

Wanneer je gehoorbescherming nodig hebt, is afhankelijk van het risico op gehoorschade. Het risico is afhankelijk van de hoeveelheid decibel en de tijd die erin gewerkt wordt. Werknemers zijn verplicht gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 dB.

Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint op de werkvloer bij 80 dB. Alles hierboven is schadelijk. De Arbowet heeft dan ook beslist dat de werkgever in deze gevallen gehoorbescherming moet aanbieden. Het gevaar moet in de RI&E zijn opgenomen, zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden.

Bij 83 dB is het volume twee keer zo hoog en mag een werknemer nog maar 4 uur zonder gehoorbescherming werken. In de overige 4 uur mag geen hoog geluidsniveau meer voorkomen.

De Arbowet keurt drie verschillende soorten gehoorbescherming goed:

  • Gehoorkappen
  • Universele oordopjes
  • Otoplastieken

De keuze van de gehoorbescherming mag niet bepaald worden door de werkgever. Dit moet in overleg met de werknemer. De gehoorbescherming moet namelijk prettig zitten!

Wil jij meer weten over de gevaren van een te hoge decibel? Lees dan ons blog Bescherm je gehoor. Hoor je dat? Bescherm je gehoor!. Klik hier om het assortiment te bekijken. Wil je liever persoonlijk advies of een informatiefolder ontvangen over gehoorbescherming, klik dan hier.