Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in het leven geroepen om mensen te beschermen die beroepen uitoefenen waarbij zij risico lopen op lichamelijk letsel. Al deze risico’s zijn door bedrijven in een verplicht risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vastgelegd....