De basis van PBM

De basis van PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in het leven geroepen om mensen te beschermen die beroepen uitoefenen waarbij zij risico lopen op lichamelijk letsel. Al deze risico’s zijn door bedrijven in een verplicht risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vastgelegd.

Als het RI&E eenmaal is opgesteld, kan de werkgever de juiste beschermende middelen aanschaffen voor haar werknemers. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor het onderhoud en de voorlichting over het gebruik ervan. Werknemers zijn verplicht de beschermende middelen op de juiste wijze te gebruiken. Doen zij dit niet, dan kan de werkgever de werknemer schorsen of zelfs ontslaan.

Naast persoonlijke bescherming als: een helm voor vallende objecten, hittebestendige kleding voor extreme hitte, ademhalingsbescherming voor vervuilde lucht en gehoorbescherming voor hoge geluidsdruk etc., is opvallen ook erg belangrijk om zo het risico op een aanrijding te voorkomen.

Waar moeten beschermende middelen aan voldoen?
Het moet comfortabel zijn. Werknemers moeten zich goed kunnen bewegen zonder enige hinder. Het moet dus de juiste maat zijn. Een goede ventilatie is ook erg belangrijk. Als de kleding van binnen vochtig wordt of teveel isoleert, kan de werknemer oververhit raken.

Onderhoud
De beschermende middelen moeten voor gebruik altijd gecontroleerd worden op hygiëne. Het is belangrijk dat het middel schoon is, om zo langdurig huidcontact met vervuiling of verontreiniging te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor kleding dat bescherming biedt tegen chemicaliën. Dit soort kleding wordt na gebruik vaak afgevoerd als chemisch afval.

Bij andere soorten kleding is afspoelen na gebruik voldoende. Kleding dat vervuild is met asbest is vaak na één wasbeurt weer veilig om te dragen. Alleen wordt het afvalwater, asbesthoudende afval. Dit dient dus altijd uitgevoerd te worden door een professionele asbestsaneerder. De kosten voor het onderhoud zijn altijd voor rekening van de werkgever. Wil je meer weten over het reinigen van beschermende kleding? Lees dan ons blog over hoe je kledingsymbolen ontcijfert.

Bekijk hier ons handige stappenplan voor de aanschaf van PBM. Wil je liever hulp bij het vinden van de juiste PBM? Neem dan contact met ons op zodat één van onze specialisten langs kan komen.