Pictogrammen

Normering op de handschoenen

Handschoenen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Vanaf categorie 2 staan er pictogrammen met testresultaten op de handschoenen. Dit betekent dat de handschoenen getest zijn volgens de Europese Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen 89/686/EG of (EU) 2016/425. De meest voorkomende pictogrammen en normeringen in het Cerva assortiment zijn:

NEN EN 388 normering

Handschoenen worden getest op weerstand tegen schuren, snijden, scheuren en perforatie. Bescherming tegen mechanische risico’s wordt aangeduid met een pictogram met daaronder vier cijfers (prestatieniveau) waarbij de hoogte van het getal het weerstandsniveau tegen het betreffende risico aangeeft. Een ‘0’ betekent dan onvoldoende en ‘X’ niet getest. Een van de volgende cijfers zijn mogelijk:

 • Slijtvastheid 0-4
 • Snijweerstand 0-5
 • Scheurweerstand 0-4
 • Perforatie weerstand 0-4
 • Snijweerstand ISO (A-F)
 • Schokbescherming (P)

NEN EN 511: Bescherming tegen koude

Handschoenen worden getest op bescherming tegen contact- en geleidingskoude tot een temperatuur van -50º Celsius. Bescherming tegen koude risico’s wordt aangeduid met een pictogram met daaronder drie cijfers  (prestatieniveau) waarbij de hoogte van het getal het weerstandsniveau tegen het betreffende risico aangeeft.

 • Weerstand tegen geleidekoude 0-4
 • Weerstand tegen contactkoude 0-4
 • Waterdoorlaatbaarheid 0-1

NEN EN 374: Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

Chemisch bestendige handschoenen zijn handschoenen die de handen gedurende een beperkte tijd bescherming bieden tegen chemicaliën en/of micro-organismen. Een monster van de handschoenen wordt getest op:

Permeatie: de doorbreektijd (=BTT) in minuten. Hoe lang duurt het voordat een chemisch product door de handschoen is gedrongen en in aanraking kan komen met de huid? De waarde wordt aangegeven met een index van 1 t/m 6.

Chemicaliën: handschoenen worden niet getest op álle chemicaliën. De wet geeft aan dat er getest moet worden met 12 chemicaliën (=Annex A van de norm EN 374-1). Drie van de chemicaliën uit deze lijst moeten minimaal een prestatieniveau level 2 gehaald hebben. Welke chemicaliën dit niveau behaald hebben blijkt uit de letters die onder het EN 374 pictogram staan. Welke letter voor welke chemische stof staat kan altijd bij de medewerkers van Cerva worden opgevraagd.

NEN EN 407: Bescherming tegen thermische risico’s

Handschoenen worden getest op diverse risico’s die kunnen ontstaan bij het  werken met hitte en/of vuur. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld lashandschoenen. De EN 407 wordt aangeduid met een pictogram met daaronder 6 cijfers, waarbij de hoogte van het getal het weerstandsniveau tegen het betreffende risico aangeeft.

 • Weerstand tegen ontvlambaarheid 0-4
 • Weerstand tegen contacthitte  0-4
 • Weerstand tegen geleidingshitte 0-4
 • Weerstand tegen stralingswarmte 0-4
 • Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal 0-4
 • Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal 0-4
Wij geven je graag advies

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws in je mail

Alle branche-informatie, tips en adviezen en de nieuwste artikelen en acties gemakkelijk en snel in je mailbox!