Stappenplan aanschaf PBM

Stappenplan pbm, waar beginnen we?

CE Markering
PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn 89/686/EG. Een richtlijn dwingt lidstaten om de inhoud om te zetten in nationale wetgeving. De term richtlijn is dus minder vrijblijvend dan het lijkt. In de PBM richtlijn wordt aangegeven aan welke fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen PBM moeten voldoen. Ook moeten PBM voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en voorzien zijn van CE markering. De CE markering is geen kwaliteits- of keurmerk. Het geeft alleen aan dat het PBM voldoet aan de minimale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het is voor een producent heel belangrijk te zorgen dat de artikelen conform de EU richtlijn wordt geproduceerd, zodat het CE teken op het product mag worden gezet. De tests worden gedaan door een daartoe aangewezen keuringsinstantie, ook wel ‘notified body’ genoemd. Een ‘notified body’ is een door een overheid aangewezen keurings- of testinstituut dat producten test of zij aan de daarvoor geldende (Europese) richtlijn voldoen. De richtlijn deelt PBM in 3 verschillende klassen in:

CE Cat. 1.

PBM ter bescherming tegen minimale risico’s waarvan de gebruiker geacht wordt het risico zelf te kunnen beoordelen. Een CE markering is voldoende. Voor deze categorie is geen specifiek pictogram ontwikkeld.

CE Cat. 2.

PBM ter bescherming tegen middelzware risico’s. Deze PBM worden getest op specifieke eigenschappen waarvoor zij gebruikt gaan worden. De tests worden gedaan door een daartoe aangewezen keuringsinstantie, ook wel ‘notified body’ genoemd. Afgebeeld worden de CE markering, het boekje met de “i” dat aangeeft dat men de gebruiksaanwijzing dient te lezen en een pictogram van de EN test die is uitgevoerd.

CE Cat. 3.

PBM die gebruikt dienen te worden daar waar ernstige of onomkeerbare schade aan de gezondheid kan ontstaan. Bijvoorbeeld bij gebruik van zware chemische stoffen of solventen. Naast tests door een notified body moet voor deze categorie de fabrikant een kwaliteitborgingsysteem hebben. Op de betreffende PBM staan naast de CE markering altijd het unieke nummer van het notified body die de EN tests heeft uitgevoerd. Verder worden net zoals bij PBM in CE cat. 2 de pictogrammen “lees de gebruiksaanwijzing” en van de EN tests die zijn uitgevoerd afgebeeld.

Wij geven je graag advies

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws in je mail

Alle branche-informatie, tips en adviezen en de nieuwste artikelen en acties gemakkelijk en snel in je mailbox!